Geopolityka

Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej

Kamil Gołaś 2 listopada 1993 r. Rada Bezpieczeństwa zaaprobowała doktrynę wojenną, która została wprowadzona w życie dekretem prezydenta. Dokument składa się z trzech podstawowych części: założenia polityczne doktryny wojennej, podstawy wojskowe doktryny wojennej, wojskowo – […]