Cytaty

Adam Skwarczyński o Józefie Piłsudskim

Jego ideał wychowawczy zmierza do urobienia człowieka własnowolnego i własnowolnego społeczeństwa, do wydobywania z ludzi i ze społeczeństwa czynu. Nie nakazywania, ale stawiania człowieka i społeczeństwa w takim położeniu, w którym rodzi się decyzja, poczucie […]

Geopolityka

Adam Skwarczyński: Zagadnienia patriotyzmu polskiego

Adam Skwarczyński (Przedruk z pisma „Promień” 1910, nr 4-5). Więcej informacji o postaci Adama Skwarczyńskiego – tutaj) Ze strony reakcyjnych żywiołów słyszy się bezustannie niemal zarzuty braku poczucia narodowego, „antynarodowości” itd., skierowane pod adresem wszelkich […]