Rosja: Strategia XXI – Człowiek jako główne dobro państwa

Rosja: Strategia XXI – Człowiek jako główne dobro państwa

Strategia_21Geopolityka.net – Info

W dniach 30 listopada-1 grudnia br. odbyło się doroczne posiedzenie Rady Polityki Zagranicznej i Obronnej (ros. Sowiet po Wnieszniej i Oboronnoj Politikie – SVOP) Federacji Rosyjskiej, podczas którego grupa ekspertów rozpoczęła dyskusje nad projektem „Strategia XXI”. Podczas pierwszej sesji omawiano m.in. dokument zatytułowany: „Człowiek jako główne dobro państwa”.

W pracy nad strategią uczestniczyło około 200 członków i ekspertów SVOP, pod kierownictwem jej honorowego przewodniczącego, prof. Siergieja Karaganowa. Strategia obejmuje 10 obszarów programowych, które będą szczegółowo opracowywane w 2014 r.

Podczas posiedzenia prof. Karaganow mówił m.in. „Jest oczywiste, że Rosja od sześciu-siedmiu lat znajduje się w moralnej i intelektualnej stagnacji, która może przekształcić się w degradację. Oczywistym jest, że w niedalekiej przyszłości dojdzie do prawdziwej walki na świecie o jakość ludzi i Rosja musi się przyłączyć do tej walki".

Zdaniem rosyjskich ekspertów, głównym celem aktorów geopolitycznych w XXI wieku będzie idea doskonalenia ludzkiego rozwoju, poprawienia jakości i długości życia, walka z chorobami, podniesienie jakości edukacji i poziomu rozwoju intelektualnego ludzi. Jak podkreślają autorzy strategii, motorem napędowym XXI wieku nie będzie walka o zasoby naturalne czy położenie geostrategiczne, ale walka o najbardziej wykształconych i rozwiniętych ludzi, którzy będą główną siłą napędową każdego państwa.

Eksperci SVOP podkreślają, że adresatami dokumentu są rosyjskie intelektualne elity polityczne. Celem strategii jest zaś pogodzenie różnych biegunów politycznych. Dokument SVOP ma w założeniu stanowić podstawę strategii państwowej Federacji Rosyjskiej. Jej celem jest „powrót Rosji do roli wielkiego mocarstwa”.

***

Warto zwrócić uwagę, że omawiany dokument jest zbieżny z postulatami reprezentantów nurtu intelektualnego, określanego jako transhumanizm, którego przedstawiciele już od wielu lat zdobywają uprzywilejowaną pozycję w kluczowych resortach Federacji Rosyjskiej.

Oprac. L.S.

Źródło: svop.ru

Fot.svop.ru

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę