Warto przeczytać: Sławomir Krakowczyk, Geostrategiczne koncepcje admirała Alfreda T. Mahana a rozwój potęgi morskiej USA

Warto przeczytać: Sławomir Krakowczyk, Geostrategiczne koncepcje admirała Alfreda T. Mahana a rozwój potęgi morskiej USA

Krakowczyk_OkladkaWarto przeczytać: Sławomir Krakowczyk, Geostrategiczne koncepcje admirała Alfreda T. Mahana a rozwój potęgi morskiej USA w latach 1890–1914, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2014, ss. 300. 

Od Autora

Tematem książki jest analiza wpływu koncepcji geostrategicznych Alfreda Thayera Mahana na kształtowanie się i rozwój ekspansji zamorskiej Stanów Zjednoczonych przełomu XIX i XX wieku, które doprowadziły do uzyskania przez USA pozycji mocarstwa na arenie międzynarodowej. Sformułowany tytuł wymaga pewnego wyjaśnienia. Jednymi z podstawowych pojęć występujących zarówno w tytule jak i w treści pracy są terminy: „potęga morska” i „geostrategia”.

Pierwszy z tych terminów rozumiem dwojako. Z jednej strony odnosi się on do komponentów politycznych, militarnych i ekonomicznych, warunkujących zdolność danej jednostki politycznej (państwa) do narzucenia swojej woli politycznej innym jednostkom politycznym (państwom) na obszarach morskich i obszarach do nich przyległych. Jednocześnie terminem „potęga morska” określa się samą jednostkę polityczną (państwo), która posiada potencjał, zawarty w wyżej wymienionych komponentach, pozwalający na narzucenie innym jednostkom politycznym (państwom), swej woli politycznej na obszarach morskich i do nich przyległych.

Z kolei termin „geostrategia”, jest ściśle związany z pojęciem „geopolityka”, rozumianym jako kombinacja zmiennych układów politycznych zachodzących pod wpływem działalności człowieka na niezmiennej przestrzeni geograficznej. O ile bowiem położenie lądów i mórz, łańcuchów górskich i rzek, wysp czy zatok zasadniczo nie ulega przemieszczeniu, o tyle w wyniku podejmowanych przez ludzi przedsięwzięć znaczenie tych obszarów z punktu widzenia polityki państw może ulegać zmianom.

Fluktuacje te są z kolei kluczowe z punktu widzenia definiowania terminu „geostrategia”, który w znaczeniu w jakim użyty jest w pracy, opisuje geograficzne kierunki polityki zagranicznej państwa. Innymi słowy określa gdzie, na jakich obszarach geograficznych, państwo koncentruje swe wysiłki, poprzez projekcję swej potęgi wojskowej i ukierunkowanie swojej aktywności dyplomatycznej. Ponieważ państwo, nawet najpotężniejsze posiada ograniczone zasoby i jest niezdolne do jednakowego zaangażowania we wszystkich częściach globu, przeto musi skupić swój wysiłek militarny i polityczny na wybranych obszarach świata. Zmiana znaczenia poszczególnych obszarów może zatem zasadniczo wpływać na zmianę geostrategii państw. 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę