Sesja naukowa: Rosja w poszukiwaniu tożsamości: renesans imperium czy państwo narodowe?

Sesja naukowa: Rosja w poszukiwaniu tożsamości: renesans imperium czy państwo narodowe?

Pałac_Kazimierzowski_UWZapraszamy do wzięcia udziału w sesji naukowej nt.:

Rosja w poszukiwaniu tożsamości: renesans imperium czy państwo narodowe?

która odbędzie się w Uniwersytecie Warszawskim 12 czerwca (piątek) 2015

w godz. 10.00-14.45, Sala Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski

Program:

10.00-10.30 – Otwarcie sesji

10.30-12.00 – Część I

Wystąpienia i dyskusja:

– Prof. dr hab. Andrzej Skrzypek (UW) – Imperia jako formy organizacji przestrzennej wielkich potęg

– Dr Anna Jach (UJ) – Rosyjska nostalgia imperialna – paroksyzmy kulturowe i psychologiczne

– Prof. dr hab. Jakub Potulski (UGd) – Rosyjskie koncepcje geopolityczne jako wyraz poszukiwań formuły imperialnej

– Prof. dr hab. Joachim Diec (UJ) – Próby redefinicji państwowości imperialnej nowej Rosji

– Dr Agnieszka Bryc (UMK) – Putinizm jako doktryna odbudowy imperium?

– Prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki (UW) – Russkij mir jako projekt restauracyjny imperium

– Dr Alicja Curanović (UW) – Rola Cerkwi prawosławnej w kreowaniu tożsamości imperialnej

12.00-12.30  Przerwa

12.30-14.30 – Część II

Wystąpienia i dyskusja:

– Prof. dr hab. Adam Bosiacki (UW) – Prawnomiędzynarodowe ograniczenia rosyjskiej ekspansji imperialnej

– Dr Maciej Raś (UW) – Bariery na drodze budowy państwa narodowego w Rosji

– Dr hab. Agnieszka Legucka (AON) – Przywództwo Rosji w przestrzeni poradzieckiej – imperialny dyktat czy przyjazna hegemonia?

– Prof. dr hab. Marian Broda (UŁ) – Mocarstwowy imperatyw i imperialny fatalizm współczesnej Rosji?

– Dr hab. Agata Włodkowska-Bagan (AON) – Rywalizacja mocarstwowa w przestrzeni poradzieckiej jako przejaw zderzania się różnych imperializmów

– Prof. dr hab. Dmitrij Karnauchow (AH) – Refleksy imperialne w rosyjskiej świadomości historiozoficznej i historiograficznej 

– Prof. dr hab. Stanisław Bieleń (UW) – Rosyjski rewizjonizm geopolityczny w stosunkach międzynarodowych

14.30-14.45  Zamknięcie sesji

Obiad – Klub Pracownika UW, Pałac Kazimierzowski

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę