Recenzja: Leszek Sykulski, Geopolityka. Skrypt dla początkujących

Recenzja: Leszek Sykulski, Geopolityka. Skrypt dla początkujących

Geopolityka_dla_poczatkujacych_okladkadr Jacek Janusz Mrozek

Recenzja: Leszek Sykulski, Geopolityka. Skrypt dla początkujących, Wydawnictwo Naukowe Grategia, Częstochowa 2014, ss. 152.

Pojęcie „geopolityka” coraz częściej towarzyszy debatom poświęconym stosunkom międzynarodowym. Zapowiadany przez Francisa Fukuyamę „koniec historii” miał stać się także grabarzem geopolityki, co jednak nie nastąpiło. Wręcz odwrotnie. Aktualność tego sposobu analizy spraw międzynarodowych jest oczywista, czego przykładem są choćby wydarzenia za naszą wschodnią granicą. 

Wśród zalewu określeń typu „położenie geopolityczne”, „sytuacja geopolityczna”, „znaczenie geopolityczne”, rzadko można znaleźć kompleksowe wytłumaczenie, czym jest geopolityka i  jaki jest jej zakres badań i analiz. W Polsce pojawiło się już kilka podręczników do geopolityki, które w sposób obszerny traktują o tej dziedzinie wiedzy. Brakowało jednak typowego skryptu dla studentów, który pozwoliłby w sposób krótki i przystępny wprowadzić czytelnika w najważniejsze zagadnienia geopolityki.

Książka oferuje dokładnie tyle, ile obiecuje tytuł. Jest dobrym wprowadzeniem do geopolityki dla początkujących. Składa się z trzech rozdziałów: „Teoria geopolityki”, „Myśl geopolityczna na świecie”, „Myśl geopolityczna w Polsce”. Rozdział pierwszy daje bardzo dobry opis najważniejszych zagadnień teoretycznych, pozwalających zrozumieć różne znaczenia geopolityki. Leszek Sykulski podaje różne definicje, obrazowo opisuje cel badań geopolitycznych, a nawet cechy myślenia geopolitycznego czy zasady geopolityki praktycznej. Kolejne dwa rozdziały są wprowadzeniem do wybranych koncepcji geopolitycznych. Autor prowadzi czytelnika przez historię myśli geopolitycznej, opisując najważniejsze teorie i koncepcje, takie jak Heartland, Rimland czy Międzymorze. Sykulski nie ograniczył się tutaj do samej historii, lecz także opisał współczesne trendy w polskiej i zagranicznej myśli geopolitycznej. Odbiór książki dodatkowo ułatwiają mapki i tabele.

Skrypt Sykulskiego warto polecić wszystkim zainteresowanym stosunkami międzynarodowymi. Zwięzłe ujęcie tematu i interesujący przegląd zagadnień stanowią dobre wprowadzenie do dalszych studiów nad geopolityką. 

***

Książkę można kupić TUTAJ.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę