Powstała Rada Budowy Okrętów

Rada-Budowy-OkretowInformacje

W piątek, 30 listopada, powstała Rada Budowy Okrętów. Jest to społeczna inicjatywa o charakterze opiniotwórczym i opiniodawczym, której zadaniem będzie opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie potrzeb modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP. Działania Rady mają na celu pomoc w odbudowie potencjału polskich sił morskich oraz wzmocnienie krajowego przemysłu stoczniowego.
 
Pierwsze, założycielskie posiedzenie Rady Budowy Okrętów odbyło się 30 listopada 2012 roku w Akademii Marynarki Wojennej. Zwołano je z inicjatywy Polskiego Lobby Przemysłowego.
 
Obrady miały charakter organizacyjny. Omówiono m.in. zakres programowy oraz zasadnicze cele działalności Rady. Uzgodniono, że Rada Budowy Okrętów ma być społecznym organem opiniotwórczym i opiniodawczym, formułującym stanowiska, opinie i ekspertyzy dotyczące potrzeb modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP na styku z polskim przemysłem stoczniowym i zbrojeniowym. Głównym celem Rady Budowy Okrętów będzie wspieranie działań mających na celu  odbudowę polskiej Marynarki Wojennej i jej unowocześnienie oraz wzmocnienie krajowego przemysłu stoczniowego, aby mógł on podjąć wyzwania związane z procesem modernizacji polskiej floty. Postanowiono, że Rada ma działać na  prawach stowarzyszenia zwykłego nie posiadającego osobowości prawnej, zgłoszonego do Krajowego Rejestru Sądowego.
 
W trakcie dyskusji poświęconej programowi i zadaniom Rady Budowy Okrętów wyrażono m.in. głęboki niepokój o los załóg okrętów, które będą w niedługim czasie wycofywane ze służby. Stwierdzono, iż należy czynić wszelkie starania, aby proces wycofywania okrętów był ściśle związany z wprowadzaniem w ich miejsce nowych konstrukcji w taki sposób, aby nie doprowadzić do przerwy w szkoleniu załóg, zwłaszcza tych, które zgromadziły szeroki bagaż doświadczeń z misji i operacji międzynarodowych, a niejednokrotnie wyszkolonych poza granicami kraju.  
 
Podczas pierwszego posiedzenia Rady wybrano Zarząd w następującym składzie:
Kontradmirał rezerwy Stefan Tandecki;
Michał Jach – Poseł na Sejm RP, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej;
Kmdr dr hab. Tomasz Szubrycht – Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej;
Dr inż. Andrzej Kilian – Prezes Centrum Techniki Morskiej S.A.;
Prof. dr hab. Marek Dzida –Prorektor Politechniki Gdańskiej;
Małgorzata Kucab – przewodnicząca Zarządu Okręgu Przedsiębiorstw Wojskowych i Sfery Pozabudżetowej NSZZ Pracowników Wojska;
Jerzy Miotke – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni;
Robert  Roszkowski – Prezes Stoczni Marynarki Wojennej S.A.;
Mściwój Jeżewski – Prezes Fundacji Fundusz Obrony Narodowej
Inż. Sylwester Pietrzak – inicjator Rady Budowy Okrętów.
 
Po wyłonieniu Zarządu wybrano przewodniczącego Rady Budowy Okrętów, którym został kontradmirał rezerwy Stefan Tandecki. Na sekretarza Rady wybrano natomiast inż. Sylwestra Pietrzaka.
 
W skład Rady weszli przedstawiciele świata polityki, między innymi obecni na posiedzeniu inauguracyjnym parlamentarzyści: Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Michał Jach oraz Andrzej Jaworski. Dodatkowo współpracę zadeklarowali poprzez swoich przedstawicieli posłowie: Tadeusz Aziewicz, Stanisław Lamczyk i Leszek Miller. W pracach Rady swój udział zainaugurowali także przedstawiciele przemysłu i nauki, w tym m.in. koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, drugi przedstawiciel Polskiego Lobby Przemysłowego – Zygmunt Dębiński,  Wiceprezes BUMAR-u Mariusz Andrzejczak, prof. Bogusław Zakrzewski – reprezentujący Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz  prezesi wielu firm, instytutów i stowarzyszeń, w tym Związku Miast i Gmin Morskich. W skład Rady Budowy Okrętów weszli także admirałowie w stanie spoczynku, w tym radca ministra Obrony Narodowej admirał floty Ryszard Łukasik, wiceadmirał dr inż. Henryk Sołkiewicz, wiceadmirał Maciej Węglewski i kontradmirał dr inż. Zbigniew Badeński. W inauguracyjnym posiedzeniu swój udział w pracach Rady zapowiedzieli także redaktorzy naczelni fachowych mediów – Nowej Techniki Wojskowej (Andrzej Kiński), Raportu WTO (Michał Likowski), publicyści z portali internetowych Defence24.pl (Maksymilian Dura) i portalmorski.pl (Tomasz Falba) oraz reprezentanci internautów skupionych wokół portali społecznościowych Marynarki Wojennej – Michał Duraj i Jacek Krzewiński. Wsparcie dla działań Rady zadeklarował także w imieniu Szefa Sztabu Generalnego WP, przybyły na posiedzenie wiceadmirał Waldemar Głuszko (zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP).
 
 
 
 
Fot. plp.info.pl
Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę