Warto przeczytać: Oskar Żebrowski – prekursor polskiej geopolityki

Warto przeczytać: Oskar Żebrowski – prekursor polskiej geopolityki

Warto przeczytać: Leszek Sykulski, Oskar Żebrowski – prekursor polskiej geopolityki, "Przegląd Geopolityczny" 2010, t. 2, s. 169-174.

Polecamy Państwu artykuł, który przywrócił pamięć o jednym z najważniejszych prekursorów polskiej geopolityki, Oskarze Żebrowskim. 

POBIERZ ARTYKUŁ

 
Poniżej znajduje się skan mapy autorstwa Oskara Żebrowskiego, która znalazła się w ww. tekście. 
 
Polska_Żebrowskiego
Ryc. 1. „Polska w naturalnych granicach” wg Oskara Żebrowskiego (1847) [powiększenie ryciny po kliknięciu]
(Źródło: O. Żebrowski, Polska. Ogólny zarys przyczyn wzrostu i upadku dawnego państwa polskiegoParyż 1847.)
 
 
Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę