Nabór artykułów do monografii pt. “Rosja w geopolityce XXI wieku”

Nabór artykułów do monografii pt. “Rosja w geopolityce XXI wieku”

Rosja_w_geopolityce_XXI_wiekuZapraszamy badaczy, specjalizujących się w tematyce wschodoznawczej, do przesyłania swoich artykułów naukowych (wg poniższych wymagań) do recenzowanej monografii zbiorowej pt. "Rosja w geopolityce XXI wieku". Redaktorem naukowym książki jest dr Leszek Sykulski. Książkę wydaje Towarzystwo Naukowe Wschodoznawców w Warszawie. 

Publikacja ukaże się drukiem i w wersji elektronicznej w otwartym dostępie (na licencji CC). Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich tekstów. Wydawca nie pobiera żadnych opłat od Autorów. Nie są także wypłacane honoraria. Książka, po rozesłaniu wersji drukowanej do bibliotek, będzie dystrybuowana w otwartym dostępie w wersji elektronicznej. Każdemu Autorowi przysługuje prawo do jednego egzemplarza autorskiego w wersji drukowanej.

Artykuły mogą przesyłać pracownicy naukowi, nauczyciele, eksperci instytucji i służb państwowych, doktoranci i studenci. Każdy tekst, spełniający poniższe wymogi merytoryczne i edytorskie, przejdzie naukową recenzję wydawniczą. 

Termin nadsyłania tekstów (wyłącznie w wersji elektronicznej): do 31 maja 2018 r. (termin mija o północy).

Adres: leszek.sykulski[at]geopolityka.net (w tytule mejla proszę wpisać: "Monografia").

Przewidywany termin ukazania się książki: 1 września 2018 r.

Za publikację tekstu przysługuje 5 pkt. wg wytycznych MNiSW (rozdział w monografii).

Wymogi merytoryczne

Artykuł powinien mieć charakter naukowy i mieścić się tematycznie w jednej z poniższych kategorii:

 1. Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, Rosja w globalnej polityce; 
 2. Rosyjska myśl geopolityczna;
 3. Rosyjska polityka obronna i bezpieczeństwa (Siły Zbrojne FR, udział rosyjskich wojsk we współczesnych konfliktach zbrojnych, rosyjskiej tajne służby, wojna informacyjna);
 4. Rola rosyjskiej polityki wewnętrznej w kształtowaniu strategii polityki zagranicznej i bezpieczeństwa FR;
 5. Rosyjska gospodarka i polityka energetyczna;
 6. Geopolityka Europy Środkowo-Wschodniej (ze szczególnym uwzględnieniem roli Rosji w kształtowaniu układu sił i interesów w regionie).

Wymogi edytorskie

Objętość tekstu: minimum 0,5 arkusza wydawniczego (20 000 znaków ze spacjami, tj. ok. 10-11 stron) wg poniższych wymogów:

 • edytor tekstu – MS WORD (pliki .doc lub .docx)
 • krój i rozmiar czcionki – Times New Roman 12 pkt;
 • odstęp między wierszami – interlinia 1,5;
 • brak numeracji stron;
 • wcięcia akapitowe – 1,25 cm;
 • na I stronie, w lewym górnym rogu: imię i nazwisko, pełna nazwa uczelni (instytucji);
 • tytuł artykułu – 14 punktów, WERSALIK, bold;
 • tytuły rozdziałów i podrozdziałów – 12 punktów, normalny druk, bold;
 • przypisy dolne numerowane dla całego artykułu (10 pkt);
 • skróty łacińskie (ibidemop. cit., vide, etc.);
 • na końcu tekstu załączona bibliografia w porządku alfabetycznym. 
   

Tworzenie przypisów

Przywołania opracowań książkowych wg schematu:
L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999, s. 59.

Przywołania opracowań z prac zbiorowych wg schematu:
A. Łaszczuk, Analiza geopolityczna potęgi państw, [w:] Z. Lach, J. Wendt (red.), Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, Częstochowa 2010, s. 69-80.

Przywołania z gazet i czasopism wg schematu:
M. Ostrowski, Jak grać z Rosją, „Polityka” nr 36, 04.09.2010, s. 84-87.

Przywołania z Internetu  wg schematu:
M. Sułek, Potęga jednostek politycznych w oczach polskich grup eksperckich w latach 2003-2011,https://geopolityka.net/potega-jednostek-politycznych-w-oczach-polskich-grup-eksperckich-w-latach-2003-2011/, 12.04.2018.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę