Nabór artykułów do monografii pt. “Stosunki polsko-ukraińskie na przestrzeni dziejów”

Nabór artykułów do monografii pt. “Stosunki polsko-ukraińskie na przestrzeni dziejów”

Poland_and_UkraineZapraszamy badaczy, specjalizujących się w tematyce wschodoznawczej, do przesyłania swoich artykułów naukowych (wg poniższych wymagań) do recenzowanej monografii zbiorowej pt. "Stosunki polsko-ukraińskie na przestrzeni dziejów". Redaktorem naukowym książki jest dr Michał Siudak. Książkę wydaje Towarzystwo Naukowe Wschodoznawców w Warszawie. 

Publikacja ukaże się drukiem i w wersji elektronicznej w otwartym dostępie (na licencji CC). Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich tekstów. Wydawca nie pobiera żadnych opłat od Autorów. Nie są także wypłacane honoraria. Książka, po rozesłaniu wersji drukowanej do bibliotek, będzie dystrybuowana w otwartym dostępie w wersji elektronicznej. Każdemu Autorowi przysługuje prawo do jednego egzemplarza autorskiego w wersji drukowanej.

Artykuły mogą przesyłać pracownicy naukowi, nauczyciele, eksperci instytucji i służb państwowych, doktoranci i studenci. Każdy tekst, spełniający poniższe wymogi merytoryczne i edytorskie, przejdzie naukową recenzję wydawniczą. 

Termin nadsyłania tekstów (wyłącznie w wersji elektronicznej): do 31 sierpnia 2018 r. (termin mija o północy).

Adres: monografia[at]geopolityka.net (w tytule mejla proszę wpisać: "Ukraina").

Przewidywany termin ukazania się książki: 15 października 2018 r.

Za publikację tekstu przysługuje 5 pkt. wg wytycznych MNiSW (rozdział w monografii).

Wymogi merytoryczne

Artykuł powinien mieć charakter naukowy i mieścić się tematycznie w historii i współczesności relacji polsko-ukraińskich? w obszarze polityki, gospodarki, stosunków społecznych i kulturalnych.

Wymogi edytorskie

Objętość tekstu: minimum 0,5 arkusza wydawniczego (20 000 znaków ze spacjami, tj. ok. 10-11 stron) wg poniższych wymogów:

 • edytor tekstu – MS WORD (pliki .doc lub .docx)
 • krój i rozmiar czcionki – Times New Roman 12 pkt;
 • odstęp między wierszami – interlinia 1,5;
 • brak numeracji stron;
 • wcięcia akapitowe – 1,25 cm;
 • na I stronie, w lewym górnym rogu: imię i nazwisko, pełna nazwa uczelni (instytucji);
 • tytuł artykułu – 14 punktów, WERSALIK, bold;
 • tytuły rozdziałów i podrozdziałów – 12 punktów, normalny druk, bold;
 • przypisy dolne numerowane dla całego artykułu (10 pkt);
 • skróty łacińskie (ibidem,  op. cit.videetc.);
 • na końcu tekstu załączona bibliografia w porządku alfabetycznym. 
   

Tworzenie przypisów

Przywołania opracowań książkowych wg schematu:
L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999, s. 59.

Przywołania opracowań z prac zbiorowych wg schematu:
A. Łaszczuk, Analiza geopolityczna potęgi państw, [w:] Z. Lach, J. Wendt (red.), Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, Częstochowa 2010, s. 69-80.

Przywołania z gazet i czasopism wg schematu:
M. Ostrowski, Jak grać z Rosją, „Polityka” nr 36, 04.09.2010, s. 84-87.

Przywołania z Internetu  wg schematu:
M. Sułek, Potęga jednostek politycznych w oczach polskich grup eksperckich w latach 2003-2011,https://geopolityka.net/potega-jednostek-politycznych-w-oczach-polskich-grup-eksperckich-w-latach-2003-2011/, 12.04.2018.

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę