Kwartalnik “Rurociągi”: List otwarty do ministra Bartłomieja Sienkiewicza

Kwartalnik “Rurociągi”: List otwarty do ministra Bartłomieja Sienkiewicza

RurociagiWarszawa, 2014-07-30

 

KANCELARIA Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

02-591 WARSZAWA, ul. Stefana Batorego 5

 

LIST OTWARTY

Do Pana Ministra Bartłomieja Sienkiewicza

 

Szanowny Panie Ministrze,

czy nie uważa Pan, że wobec rozwoju wydarzeń na Ukrainie i zagrożeń, jakie one niosą również dla naszego kraju, należy wyciągnąć stosowne wnioski z faktów, że:

  • odcinek Gazociągu Jamalskiego przez terytorium RP budowała firma EUROPOLGAZ nie posiadająca żadnego doświadczenia w realizacji tego typu inwestycji, co spowodowało wyjątkowo dużą (do 30% ) wadliwość spoin na jednym z odcinków i narastające zagrożenie awarii rurociągu i wybuchu gazu.
  • nie jest pobierana opłata za tranzyt gazu w wysokości min. 1,5 mld USD rocznie. Uwzględniając okres, na który zawarto 25.08.1993 POROZUMIENIA GAZOWE z Rosją straty dla budżetu RP przy minimalnym oprocentowaniu przez okres ich obowiązywania (27 lat) wyniosą ca. 50 mld USD

Wobec faktu, że śmierć Prezydenta L. Kaczyńskiego i towarzyszących mu osób w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem służyła interesom GAZPROMU, która to prawda nie jest nadal powszechnie wiadoma informuję, że stosowne dokumenty przedstawiciele redakcji RUROCIĄGÓW złożyli w Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w Warszawie już 10.03.2011.

W dniu 4.04.2005 r., na wniosek niżej podpisanego, zeznawał Pan jako świadek oskarżenia przed Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawie o sygn. VIII K 388/03, która była kontynuacją sprawy o sygn. V C 488/97. prowadzonej przez Sąd Wojewódzki. Dlatego też w aneksie do książki W PĘTLI GAZPROMU (z przedmową śp. Zbigniewa Romaszewskiego) przedstawiającej mechanizm uzależnienia naszego kraju od działań rosyjskiej agentury, maksymalizującej swoje zyski przy przepływie gazu przez terytorium naszego kraju, zamieściłem kopie wokandy z Pańskim nazwiskiem. Obecnie ośmielam się prosić Pana Ministra o zajęcie stanowiska wobec istniejącej sytuacji.

Z poważaniem

Prezes FUNDACJI ODYSSEUM

Redaktor Naczelny „RUROCIAGÓW”

Witold Michałowski

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę