Program konferencji: Obrona terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa

Program konferencji: Obrona terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa

Międzynarodowa konferencja naukowa 

„Obrona terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa”

odbędzie się

17-18 listopada 2016 r.

w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

(ul. Akademicka 12, 24-700 Ostrowiec Świetokrzyski).

Tematyka konferencji koresponduje zarówno z kwestią pogarszającej się stabilności bezpieczeństwa w bezpośrednim otoczeniu Polski jak i realnymi działaniami podejmowanymi przez władze RP.

Udział w konferencji potwierdziło ponad 50 prelegentów z ośrodków naukowych i organizacji z Polski, Słowacji, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Węgier, Rumunii, Gruzji, Szwecji, Szwajcarii i RPA, a także przedstawiciele firm przemysłu zbrojeniowego z Polski, Niemiec oraz Norwegii. Patronat nad konferencją objęło Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Tematyka konferencji obejmuje kwestie tradycji i koncepcji Obrony Terytorialnej w Polsce (wraz z wystąpieniem przedstawiciela Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej), uwarunkowań implementacji tego rodzaju oddziałów, doświadczenia innych krajów w tym zakresie, działalności formacji obrony terytorialnej w warunkach wojny hybrydowej oraz możliwości przemysłu obronnego względem wojsk terytorialnych.

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI

17 listopada 2016

Aula II

9:00-9:45             Uroczyste rozpoczęcie konferencji             

Aula II

Panel I – Obrona Terytorialna w Polsce
– tradycje, koncepcje, realizacja

9:45-10:00           Wyzwania walki o powszechną obronę terytorialną
płk dr hab. Józef Marczak (Akademia Sztuki Wojennej)

10:00-10:15         Wojska obrony terytorialnej w sztuce wojennej
                płk prof. dr hab. Ryszard Jakubczak (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)

10:15-10:30         Koncepcje i plany rozwoju wojsk obrony terytorialnej w Polsce po 1945 r.
płk prof. dr hab. Jerzy Kajetanowicz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

10:30-10:45         Przerwa kawowa

10:45-11:00         Potrzeby i kierunki rozwoju sztuki obrony terytorialnej w Polsce
płk dr Hieronim Szafran (Wszechnica Polska – Szkoła Wyższa w Warszawie)

11:00-11:15         POL MOD Concept for Territorial Defence Forces
                płk Remigiusz Żuchowski (Biuro ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej MON)

11:15-11:30         Wykorzystanie doświadczeń AK w budowaniu Obrony Terytorialnej w Polsce
dr Paweł Makowiec (ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej)

11:30-11:45         The political-military view of the purpose of the creation of Territorial Defense system in Poland 
                dr Vadim Volovoi  (Mykolas Romeris University, LITWA)

11:45-12:00         Armed Forces and Irregular Warfare
płk prof. dr hab. Vojtech Jurčák (Armed Forces Academy of Gen. M. R. Štefánik in Liptovský Mikuláš, SŁOWACJA)

12:00-13:15        Dyskusja

13:15-14:00        Przerwa obiadowa

Aula II

Panel II – Przedsiębiorstwa przemysłu zbrojeniowego a Obrona Terytorialna

14:00-15:30        MESKO S.A.
Prezentacja, ekspozycja

DEZAMET S.A.
Ekspozycja

NAMMO AS
Prezentacja: Granatnik M-72 firmy Nammo: Nammo Shoulder Fired Systems
(Per Einar Berger, dr Quoc Bao Diep, Dominic Jezierski)

ZM TARNÓW S.A.
Prezentacja, ekspozycja

RADMOR S.A.
Prezentacja: Rodzina radiostacji COMP@N: produkty i ich właściwości; ekspozycja
(kmdr Jarosław Budzisz, Gracjan Jakubowski, Dawid Pobłocki, Marcin Zapadka)

DYNAMIT NOBLE DEFENCE
Prezentacja, ekspozycja

PCO S.A.
Prezentacja, ekspozycja

15:30-16:00        Dyskusja

18 listopada 2016

Aula I

Panel III – Uwarunkowania koncepcji Obrony Terytorialnej w Polsce

9:00-9:15             Koncepcja budowy Obrony Terytorialnej w programie Akcji Wyborczej Solidarność w odniesieniu do koncepcji OT rządu Prawa i Sprawiedliwości
dr Andrzej Zapałowski (Uniwersytet Rzeszowski)

9:15-9:30             Finansowanie rozwoju Obrony Terytorialnej w świetle możliwości budżetowych państwa
dr Przemysław Furgacz (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.)

9:30-9:45             Bezpieczeństwo ekologiczne a obrona terytorialna: zadania i wyzwania
                dr Janusz Okrzesik (Akademia Ignatianum w Krakowie)

9:45-10:00           Efektywne wykonywanie zadań obrony terytorialnej w przypadku wystąpienia zagrożenia hybrydowego. Prezentacja założeń teoretycznych
Anita Lewandowska (Uniwersytet Gdański)

10:00-10:15         Organizacje proobronne w polskim systemie prawnym. Stan obecny i perspektywy. Analiza politologiczna i prawna
Natalia Tomaszewska (Uniwersytet Wrocławski)

10:15-10:30         Krajowy System Obrony Narodowej, praktyczna aplikacja idei armii obywatelskiej w Ogólnopolskich Ćwiczeniach Organizacji Proobronnych.
por. Grzegorz Matyasik (ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej)

10:30:10:45         Przerwa kawowa

10:45-11:00         Akademickie inicjatywy proobronne na przykładzie międzyuczelnianego projektu naukowo-badawczego „Polska Gwardia Narodowa – mit, potrzeba czy konieczność?"
dr hab. Ireneusz Dziubek (PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)

11:00-11:15         Rola szkolnictwa wyższego w edukacji proobronnej na przykładzie inicjatyw Katedry Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim
dr Jakub Żak, dr Paweł Gotowiecki (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.)

11:15-11:30         Teoretyczne i praktyczne problemy dostępu do broni palnej wobec poglądów młodych Polaków
mł. insp. dr Bogumiła Pawlaczyk (PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)

11:30-12:30        dyskusja             

12:30-12:45        Przerwa kawowa

Aula II

Panel IV – Historia i współczesność Obrony Terytorialnej na świecie

9:00-9:15             African political succession and electoral crises versus the ineffectiveness of the African Peace and Security Architecture (APSA): Case study Gabon and the Democratic Republic of Congo
                ppłk prof. dr Martin Revayi Rupiya (University of South Africa, RPA)

9:15-9:30             Funkcjonowanie formacji obrony terytorialnej w Europie – prezentacja projektu naukowo-badawczego
                por. Maciej Paszyn (Akademia Sztuki Wojennej / Narodowe Centrum Studiów Strategicznych)

9:30-9:45             The Cornerstones of the Swiss Security Policy
                kpt. Claude Bonard (Swiss Commission of Military History, SZWAJCARIA)

9:45-10:00           Misja, cele i zadania Obrony Terytorialnej w Szwecji.
por. Patrycjusz Kosmowski (Hemvärnet – Nationella skyddsstyrkorna, SZWECJA)

10:00-10:15         Siły obrony terytorialnej socjalistycznej Jugosławii – obywatelski wymiar systemu bezpieczeństwa państwa czy rozsadnik federacji?
dr Bartosz Dziewałtowski-Gintowt (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu)

10:15-10:30         The role of Patriotic Guards within national defense of Romania (1968-1989)
gen. mjr dr Dan Florin Grecu (The Reserve Officers' Association of Romania, RUMUNIA)

10:30-10:45        Przerwa kawowa           

10:45-11:00        The territorial defence, pro-defence organizations and initiatives in Romania
płk dr Pascu Furnica (The Reserve Officers' Association of Romania, RUMUNIA)

11:00-11:15         A perspective on The Romanian National Reserve Forces. From defense sufficiency to credible deterrence
gen. broni dr Virgil Balaceanu (The Reserve Officers' Association of Romania, RUMUNIA)

11:15-11:30         Obrona terytorialna w Litwie: doświadczenie i zarys historyczny
Egidijus Papečkys (Klaip?da University, LITWA)

11:30-12:30        Dyskusja

12:30-12:45        Przerwa kawowa

Aula II

Panel V – Obrona Terytorialna w realiach wojny hybrydowej

12:45-13:00         Zarządzanie refleksyjne w rosyjskich operacjach informacyjno-psychologicznych
dr Leszek Sykulski (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.)

13:00-13:15        Neoliberal Policy: Measure for Conflict Resolution/Transformation or Escalation
prof. dr  Khatuna Chapichadze (Georgian Technical University in Tbilisi, GRUZJA)

13:15-13:30        Territorial Defense Force Operations in Actions – Georgian and Ossetian Defense Territorial Forces Combat Strategies Analyses in Russia-Georgia 2008 August War: Comparative Study
dr Vakhtang Maisaia (GRUZJA)

13:30-13:45        Polityka „państwa bez broni” na przykładzie Ukrainy – wybrane aspekty
Lesya Ratushna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

13:45-14:00        International cooperation of Ukraine in the field of defence since 2014
doc. dr Oksana Dobrzhanska (Chernivtsi National University, UKRAINA)

14:00-14:15        Defending the national interest as push and pull factor of the Ukrainian nation revival (military & political aspect)
płk dr Yaroslav Zoriy, dr Valentyna Bohatyrets  (Chernivtsi National University, UKRAINA)

14:15-14:30        The place and role of territorial defense in the national security system of the Ukrainian state
prof. dr hab. Yuri Makar (Chernivtsi National University, UKRAINA), doc. dr Liudmila Novoskoltseva (Luhansk Taras Shevchenko National University, UKRAINA)

14:30-14:45        Role of Ukrainian territorial defense forces in crisis in Eastern Ukraine
płk dr Janos Tomolya (Hungarian Academy of Sciences, WĘGRY)

14:45-15:00        Państwowe zmilitaryzowane służby Ukrainy i ich rola w realizacji idei obrony terytorialnej – próba charakterystyki
Andrzej Chowaniec (Uniwersytet Jagielloński)

15:00-15:15        Rola obrony terytorialnej w wojnie hybrydowej na przykładzie wydarzeń na Ukrainie w l. 2014-2016
dr Sergii Bostan (Chernivtsi National University, UKRAINA)

15:15-16:00        Dyskusja, zamknięcie konferencji

16:00-16:45        obiad

 

Powyższy program może ulec pewnym zmianom z przyczyn organizacyjnych

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę