Konferencja: “NATO wobec wyzwań współczesnego świata”

 
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

serdecznie zapraszają do przysyłania propozycji wystąpień na międzynarodową konferencję pod tytułem

„NATO wobec wyzwań współczesnego świata”
 
Pod honorowym patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Z udziałem Pana Ministra Janusza Onyszkiewicza oraz Pana Ambasadora Jerzego M. Nowaka
 
Tematyka konferencji ma w naszym zamierzeniu charakter bardzo bogaty, bowiem celem spotkania będzie omówienie różnych kwestii interesujących z perspektywy NATO, które po zakończeniu zimnej wojny przejawia dużo szersze, bo globalne ambicje i to nie tylko w wymiarze militarnym. Tym samym chcemy zająć się analizą również wyzwań o charakterze politycznym, gospodarczym, społecznym oraz kulturowym w perspektywie nie tylko europejskiej, ale również światowej.

Pragniemy, by konferencja miała charakter międzynarodowy oraz interdyscyplinarny. Prócz zaproszonych ekspertów z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, gośćmi specjalnymi będą ambasadorowie, attaché wojskowi i przedstawiciele instytucji zajmujących się omawianą tematyką.

CZAS I MIEJCE
18–19 października 2012 roku, Uniwersytet Łódzki.

TEMATYKA KONFERENCJI (PROPONOWANA)
·         Polska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa a NATO – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość;
·         Rola NATO w kształtowaniu bezpieczeństwa transatlantyckiego i światowego (1949 – 2012);
·         Relacje NATO – Rosja: szansa na partnerstwo czy zagrożenie nową zimną wojną?;
·         Unia Europejska a NATO – w stronę rywalizacji czy synergii?;
·         Relacje NATO z partnerami międzynarodowymi, w tym z Afryką Północną, Zatoką Perską, Chinami, Indiami czy Brazylią;
·         NATO wobec zagrożeń asymetrycznych, w tym międzynarodowego terroryzmu, proliferacji broni masowego rażenia, piractwa;
·         Cyber-bezpieczeństwo: nowe pole aktywności NATO?;
·         Arabska wiosna jako wyzwanie i szansa dla NATO;
·         Współczesne kryzysy polityczno – wojskowe w kontekście potencjalnych operacji NATO;
·         Ewolucja charakteru i roli NATO;
·         Obrona przeciwrakietowa;
·         Koncepcja „smart defence”;
·         NATO w XXI wieku – rozkład, obumieranie czy nowe życie?;
·         Solidarność transatlantycka;
·         Ewolucja współczesnego ładu globalnego.

REZULTATY KONFERENCJI
Rezultatem konferencji będzie publikacja naukowa zawierające wystąpienia, a także seria artykułów i wywiadów dostępnych na łamach magazynu „ARMIA” oraz „Stosunki Międzynarodowe”.

ZGŁOSZENIA
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej (dostępna w dziale KONFERENCJE na stronie www.bezpieczenstwo.uni.lodz.pl), którą należy odesłać na adres mailowy: bezpieczenstwo@uni.lodz.pl.
Organizatorzy zastrzegają sobie selekcję nadesłanych zgłoszeń.
 
TERMINY
·         Nadesłania karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub pocztową: 15 lipca 2012 roku
·         Wpłacenia całości opłaty konferencyjnej: 10 października 2012 roku
·         Nadesłania tekstu do naukowej publikacji pokonferencyjnej: 10 grudnia 2012 roku
 
PATRONATY HONOROWE

PATRONATY MEDIALNE
 
  
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę