Geopolityka granic europejskich P. Verluise’a

Nowość wydawnicza: Pierre Verluise, Géopolitique des frontières européennes. Elargir, jusqu’où ? Illustré de 20 cartes en couleur, éd. Argos, diffusion Puf, 2013, 192 p. ISBN : 9 782366 140064

Dr Pierre Verluise jest Dyrektorem portalu Diploweb.com. Piastuje stanowisko Research Director we francuskim think tanku IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques – Instytut Stosunków Międzynarodowych i Strategicznych). Wykłada geopolitykę na Sorbonie. Stworzył seminarium poświęcone geopolityce Europy w École de guerre. Pracuje także jako Distinguished Professor w dziedzinie geopolityki w Szkole Zarządzania w Grenoble (GEM). Jest doktorem geografii politycznej paryskiej Sorbony. Specjalizuje się w problematyce Unii Europejskiej i jej granic.

W 2000 roku stworzył pierwszą frankofońską stronę internetową poświęconą geopolityce – Diploweb.com. Portal zajmuje się problematyką dyplomacji, stosunków międzynarodowych i geopolityki. Wydawcy strony publikują teksty zarówno zawodowych analityków spraw międzynarodowych, jak i praktyków, intelektualistów i badaczy uniwersyteckich. Większość artykułów dostępna jest za darmo, głównie po francusku i po angielsku. Diploweb.com intensywnie promuje się w internecie. Posiada profil na Twitterze (http://twitter.com/diploweb) i Facebooku (http://www.facebook.com/geopolitique).

Najnowsza książka dr Verluise’a Géopolitique des frontières européennes. Elargir, jusqu’où ? (Geopolityka europejskich granic. Rozszerzać, ale dokąd?) odpowiada na następujące pytania:

·         Do którego momentu Unia Europejska może poszerzyć swoje terytorium?

·         Jak kształtują się relacje UE z krajami Europy Wschodniej, do niedawna uważanymi za wrogie?

·         Jak układają się stosunki Unii Europejskiej z Południem?

Pierwsza część traktuje o możliwych i potencjalnych rozszerzeniach Unii Europejskiej o kolejne kraje członkowskie. Proces integracji postrzegany jest jako nieunikniony. Pytanie brzmi, jak pokonać trudności stojące na drodze do akcesji kolejnych krajów i w którym momencie Unia przestanie się poszerzać? P. Verluise wymienia bliższe i dalsze perspektywy przyjęcia nowych państw do UE, analizuje kontrowersyjną kandydaturę Turcji i ocenia rolę Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Drugą część książki tworzą rozważania na temat wschodnich granic Unii Europejskiej. Szczególną uwagę autor poświęca stosunkom UE – Rosja, geopolityce Ukrainy i roli partnerstwa wschodniego.

W trzeciej części czytelnik odnajdzie próbę bilansu relacji Unii Europejskiej z krajami Południa. P. Verluise dokonuje oceny dokonań Unii dla Śródziemnomorza, efektów polityki wobec krajów Maghrebu oraz znaczeniem Maroka dla zjednoczonej Europy.

„Geopolitykę granic europejskich” wydało wydawnictwo Argos we współpracy z Presses universitaires de France (PUF), jednym z największych i najbardziej renomowanych francuskich wydawnictw akademickich. Na portalu Diploweb.com można przeczytać pierwszy rozdział książki (po francusku) oraz znaleźć odnośniki do artykułów i wywiadów dotyczących geopolityki granic europejskich.

 

Mateusz Hudzikowski

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę