Warto przeczytać: Arkadiusz Wudarski (red.), Polska komparatystyka prawa. Prawo obce w doktrynie prawa polskiego

Warto przeczytać: Arkadiusz Wudarski (red.), Polska komparatystyka prawa. Prawo obce w doktrynie prawa polskiego

polska-komparatyska-prawa-okladkaWarto przeczytać: Arkadiusz Wudarski (red.), Polska komparatystyka prawa. Prawo obce w doktrynie prawa polskiego, Stowarzyszenie Notariuszy Polskich, Warszawa 2016, ss. 969.

Publikacja, pod redakcją profesora Arkadiusza Wudarskiego została wydana przez Stowarzyszenie notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach międzynarodowego projektu badawczego dotyczącego komparatystyki prawa polskiego.

Pierwsza część publikacji zawiera wyniki badań naukowców reprezentujących różne dziedziny prawa, którzy podjęli się oceny wpływu komparatystyki na kształtowanie się systemu prawa, rozwój doktryny oraz orzecznictwa w Polsce. Druga część publikacji ma wymiar praktyczny i prezentuje wyniki wybranego zakresu badań bibliograficznych, które są prowadzone na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą przy współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. Celem projektu jest zebranie, usystematyzowanie i udostępnienie informacji o obcych systemach prawnych występujących w polskiej literaturze prawniczej.

 

KSIĄŻKĘ MOŻNA KUPIĆ TUTAJ

 

polska-komparatyska-prawa-okladka

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę