Tagi: "Czechosłowacja"

Agnieszka Stec: Polityka Czechosłowacji wobec zagadnienia ukraińskiego w kontekście stosunków czechosłowacko-polskich w latach 1918-1938

Agnieszka Stec: Polityka Czechosłowacji wobec zagadnienia ukraińskiego w kontekście stosunków czechosłowacko-polskich w latach 1918-1938

Pierwodruk: "Przegląd Geopolityczny" 2014, tom 8. Pobierz PDF. Poniżej pominięto przypisy. Agnieszka Stec 1. Uwagi wstępne W wyniku zawirowań wojennych oraz ustaleń pokojowych w Wersalu, w granicach nowo powstałego państwa czechosłowackiego znalazło się blisko pół miliona Ukraińców. Gros tej społeczności stanowili Rusini Karpaccy, ludność autochtoniczna zamieszkująca w liczbie 455 tysięcy[1] południowe stoki Karpat (tzw. Zakarpacie). Weszli oni w skład Czechosłowacji dobrowolnie, […]

Czytaj dalej ›
Przemysław Wywiał: Udział 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w interwencji w Czechosłowacji w 1968 r.

Przemysław Wywiał: Udział 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w interwencji w Czechosłowacji w 1968 r.

dr Przemysław Wywiał   Wstęp   Problem udziału 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w operacji „Dunaj” nie został do tej pory należycie opracowany, dlatego przy pracy nad tym tematem musiałem oprzeć się głównie na źródłach. W Archiwum Wojsk Lądowych w Krakowie dotarłem do czterech tomów meldunków o sytuacji w oddziałach 6 PDPD znajdujących się od sierpnia do października 1968 w Czechosłowacji […]

Czytaj dalej ›
stat4u