Tagi: "czasokres"

Grzegorz Rossa: Czasokres trwania imperiów na terenie Eurazji i Śródziemnomorza

Grzegorz Rossa: Czasokres trwania imperiów na terenie Eurazji i Śródziemnomorza

Grzegorz Rossa   Wacław Hennel w jednym ze swoich artykułów przedstawił koncepcję dotyczącą zależności trwa­łości europejskich państw wielonarodowych od czasu ich powstania. O ist­nie­niu takiej zależności są też  prze­ko­na­ni zwolennicy założenia Unii Europejskiej. Głoszą oni, że wraz z up­ływem czasu kończy się czas państw narodowych, a coraz lepszy staje się czas tworów ponadnarodowych takich jak UE.  I. Wprowadzenie Wspomniany autor na podstawie przytoczonych przykładów twierdzi, że jest przeciwnie, państwa wielonarodowe istniały w przesz­łoś­ci, a im później powstawały, tym kolejne powstające trwają krócej. Wyciąga stąd wnio­sek, że i ży­wot […]

Czytaj dalej ›
stat4u