Dział: Filozofia

Adam Karpiński: Rosyjska idea na kanwie myśli Mikołaja Bierdiajewa

Adam Karpiński: Rosyjska idea na kanwie myśli Mikołaja Bierdiajewa

prof. dr hab. Adam Karpiński Zdaniem Mikołaja Bierdiajewa (1874-1948) osobowość każdego narodu można poznać tylko w miłości[1] do niego. I, co wynika z jej istoty, poza poznaniem pozostaje zawsze jakaś tajemnica. Inne podejście, jest uprzedmiotowieniem. Jest ono odrzucane. Dlatego Fiodor Tiutczew (1803 – 1873) sądzi, że „umysłem Rosji nie zrozumiesz. I zwykłą miarą jej nie zmierzysz. Postać szczególną ona ma […]

Czytaj dalej ›
Agnieszka Elżbieta Chmielowiec: Pojęcie i źródła prawa międzynarodowego

Agnieszka Elżbieta Chmielowiec: Pojęcie i źródła prawa międzynarodowego

Agnieszka Elżbieta Chmielowiec Przez stulecia kwestia wzajemnych relacji między prawem międzynarodowym a prawem krajowym nie wzbudzała większego zainteresowania, fakt ten był ściśle skorelowany z tym, że działały one na różnych płaszczyznach. Prawo krajowe regulowało stosunki wewnętrzne w państwie, zaś międzynarodowe było głównie prawem wojny, traktatów pokojowych oraz układów sojuszniczych. Obecnie w zasadzie nie ma już dziedziny, której prawo międzynarodowe nie obejmowałoby […]

Czytaj dalej ›
Grzegorz Tokarz: Polska i Rosja – mistyczne sąsiedztwo – koncepcja Andrzeja Towiańskiego

Grzegorz Tokarz: Polska i Rosja – mistyczne sąsiedztwo – koncepcja Andrzeja Towiańskiego

dr Grzegorz Tokarz Andrzej Towiański należy do kontrowersyjnych postaci polskiego życia literackiego i filozoficznego na emigracji w XIX w. Urodził się w 1799 r. w folwarku Antoszwińcie (okolice Wilna), pobierał nauki w wileńskim gimnazjum, w tym też mieście wstąpił na Uniwersytet (Wydział Literatury i Sztuk Wyzwolonych, a następnie Wydział Prawa i Nauk Moralnych). Po zakończeniu edukacji rozpoczął pracę w tamtejszym […]

Czytaj dalej ›
Anthony de Mello: Uwikłanie w kulturę

Anthony de Mello: Uwikłanie w kulturę

Anthony de Mello Są takie słowa, które nie odnoszą się do niczego. Na przykład: „Jestem Hindusem”. Przypuśćmy, że jestem jeńcem wojennym w Pakistanie i mówią mi: – Zamierzamy cię dzisiaj zabrać za granicę, abyś mógł rzucić okiem na swój kraj. Przewożą mnie więc za granicę, patrzę poprzez nią i myślę: „Och, mój kraj, mój piękny kraj. Widzę wioski, drzewa i […]

Czytaj dalej ›
Filozofia a geografia: przypadek Hegla

Filozofia a geografia: przypadek Hegla

dr Grzegorz Tokarz Georg Hegel należy do grupy tych myślicieli, których dzieło w fundamentalny sposób wpłynęło na rozwój wielu nurtów: filozoficznych, społecznych czy politycznych. Rozważania tego niemieckiego filozofa nadal są aktualne, interpretuje się jego dzieła w różny sposób, próbuje się je uwspółcześnić, aby przybliżyć się do prawdy o rzeczywistości nas otaczającej. Celem niniejszego tekstu jest próba przeanalizowania, jakie zachodzą, zdaniem […]

Czytaj dalej ›
stat4u