Tag: zagadnienie ukraińskie

Agnieszka Stec: Polityka Czechosłowacji wobec zagadnienia ukraińskiego w kontekście stosunków czechosłowacko-polskich w latach 1918-1938

Pierwodruk: "Przegląd Geopolityczny" 2014, tom 8. Pobierz PDF. Poniżej pominięto przypisy. Agnieszka Stec 1. Uwagi wstępne W wyniku zawirowań wojennych oraz ustaleń pokojowych w Wersalu, w granicach nowo powstałego państwa czechosłowackiego…

Czytaj dalej
Powrót na górę