Arktyka

Współpraca Rosji i Chin w Arktyce

Geopolityka.net – Info Rosyjskie media poinformowały, że koncerny energetyczne Rosji i Chin planują wspólną eksploatację zasobów naturalnych rosyjskiego szelfu arktycznego. Chodzi o wspólne badania geologiczne oraz prace wydobywcze na Morzy Barentsa i Morzu Peczorskim. Wykonawcami […]

Informacje ze świata

Rosja-Chiny: Wizyta patriarchy Cyryla w Chinach

Już trzeci dzień trwa wizyta patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla w Chińskiej Republice Ludowej. Zakończy się 15 maja. Odbywa się na zaproszenie władz chińskich. W lutym br. obszar Chin został zaliczony do terytorium kanonicznego Patriarchatu Moskiewskiego. […]