Geopolityka

Wiesław Hładkiewicz: Imperializm Paula Rohrbacha do 1918 roku. Szkic do portretu

prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz Pamięci prof. Janusza Pajewskiego Paul Rohrbach urodził się 29 VII 1869 roku w Irgen obok Goldingen w Kurlandii. Z pochodzenia był Niemcem bałtyckim[1]. Gimnazjum ukończył w Mitawie, zaś studia wyższe odbył […]