Geopolityka

Mariusz Falkowski, Marek Pytel: Analiza geopolityczna aktualnego stanu sieci kolejowej w Polsce

Pierwodruk: "Przegląd Geopolityczny" 2014, tom 9. Pobierz PDF.   kpt. Mariusz Falkowski, dr Marek Pytel Wstęp Transport kolejowy w Polsce jest ważnym elementem krajowej polityki transportowej i drugim, co do wielkości, po transporcie samochodowym, rodzajem transportu, […]