Geopolityka

Kamil Gołaś: Okres „strategicznego partnerstwa” w relacjach Rosja – USA

Kamil Gołaś Koniec zimnej wojny i upadek ZSRR stały się wyzwaniem dla elit politycznych obu mocarstw. Dla Stanów Zjednoczonych najważniejsze stało się osiągnięcie pełnego zwycięstwa w zimnej wojnie, a więc, według mniemania amerykańskich przywódców, zapewnienie […]