Geopolityka

Stanisław Estreicher: Czy Polską należy rządzić batem?

Tekst z 1932 roku. Stanisław Estreicher Od dłuższego czasu toczy się w Polsce dyskusja na ten temat. Z właściwą sobie odwagą cywilną i ze szczerością, z jaką wyrażać zwykł swoje zapatrywania, zabrał w tej sprawie […]