Geopolityka

Pokora i jej rola w stosunkach międzynarodowych

[Przedruk z 1934 r.] ks. Jacek Woroniecki Pokora nigdy nie miała uznania tego świata. I nic dziwnego! Jakże ten świat, który się wzdraga przed wszelkiem wyrzeczeniem, byłby w stanie pogodzić się z największą ofiarą — […]