Geopolityka

Mocarstwa jądrowe

Szkic prezentujący państwa posiadające broń jądrową współcześnie i w przeszłości, a także kraje prowadzące badania nuklearne.