Geopolityka

Grzegorz Tokarz: Rosja w koncepcji Maurycego Mochnackiego – aspekt geograficzny

dr Grzegorz Tokarz Maurycy Mochnacki był jednym z najbardziej znanych romantyków, którzy polemizowali z przedstawicielami nurtu klasycznego. Oprócz osiągnięć w krytyce literackiej, położył ogromne zasługi dla polskiej krytyki muzycznej (uważa się go za jej ojca). […]