Geopolityka

Indeks Postrzegania Korupcji – 2013

Materiały Ukazała się kolejna edycja corocznego raportu Transparency International – Indeks Postrzegania Korupcji (CPI). Tym razem Polska została sklasyfikowana na 38 miejscu na 177 badanych państw (awans o trzy miejsca w porównaniu z 2012 r.). […]