Geoekonomia

Katarzyna Szara: Czynniki warunkujące rozwój kapitału kreatywnego w regionach Ukrainy

dr inż. Katarzyna Szara Wprowadzenie Cechą XXI, jest zmienność. Wiąże się z tym wprowadzanie na szeroką skalę innowacji, często opartych o wysoko zaawansowane technologie. Są one również podstawą rozwoju gospodarczego wynikającego z ludzkiej kreatywności. To […]