Geopolityka

Aleksander Dugin: Czekam na Iwana Groźnego

Przedruk archiwalnego wywiadu pt. "Czekam na Iwana Groźnego", zamieszczonego w 1998 r. w kwartalniku „Fronda” (nr 11-12). Redakcja i wydawca portalu nie utożsamiają się z poglądami zawartymi w zamieszczonym materiale. Tekst opublikowano w celach informacyjnych […]