Geografia sakralna

Adam Szczupak, Karol Wilczyński: Kościół greckokatolicki a wpływ cywilizacji łacińskiej na Ukrainie

Pierwodruk: "Przegląd Geopolityczny" 2014, tom 9. Pobierz PDF.   Adam Szczupak, Karol Wilczyński   Łączenie badań nad kulturą, historią oraz współczesnymi stosunkami międzynarodowymi od zawsze stanowiło poważny problem metodologiczny. W niniejszym artykule zostanie podjęta próba połączenia […]