Geopolityka

Adam Danek: Racja stanu jako suwerenność państwa in actu

dr Adam Danek Suwerenność[1] to jeden z najważniejszych atrybutów nowożytnego państwa. Należy ona zatem do ścisłego kręgu pojęć, które w tradycyjnych poglądach na państwo najbardziej zbliżają nas do jego (państwa) istoty. Do tego samego kręgu pojęć […]