Geopolityka

Grzegorz Tokarz: Rosja w rozważaniach Adama Czartoryskiego (okres napoleoński)

dr Grzegorz Tokarz W literaturze polskiej pojawiło się szereg publikacji dotyczących działalności Adama Jerzego Czartoryskiego[1]. Szczególnie dużo uwagi poświęcono działalności tego polityka po upadku powstania listopadowego, kiedy to na emigracji próbował prowadzić wśród państw europejskich […]