Geopolityka

Józef Piłsudski: Wspomnienia o Gabrielu Narutowiczu

Tekst z 1923 r. marsz. Józef Piłsudski O Gabrjelu Narutowiczu słyszałem względnie bardzo dawno. Rodzina Narutowiczów pochodzi z tych samych stron, co moja — ze Żmudzi, i należy do tej samej ziemiańskiej szlacheckiej sfery, w […]