Tagi: "stosunki"

Kamil Gołaś: Okres „strategicznego partnerstwa” w relacjach Rosja – USA

Kamil Gołaś: Okres „strategicznego partnerstwa” w relacjach Rosja – USA

Kamil Gołaś Koniec zimnej wojny i upadek ZSRR stały się wyzwaniem dla elit politycznych obu mocarstw. Dla Stanów Zjednoczonych najważniejsze stało się osiągnięcie pełnego zwycięstwa w zimnej wojnie, a więc, według mniemania amerykańskich przywódców, zapewnienie pokoju. Miało to zostać osiągnięte poprzez włączenie Rosji do grona państw demokratycznych i wolnorynkowych. Uważano, że spowoduje to znaczny wzrost bezpieczeństwa międzynarodowego oraz ostatecznie dowiedzie, […]

Czytaj dalej ›
stat4u