Tagi: "bogactwo narodów"

Zarys globalnego rozwoju usług, jako neutralizacja obaw o transhumanizację gospodarki

Zarys globalnego rozwoju usług, jako neutralizacja obaw o transhumanizację gospodarki

Andrzej Borkowski Perspektywy rozwoju sektora usług – poszukiwanie trendów globalnych Perspektywy rozwoju usług są odmienne, w zależności od konkretnej gospodarki i okresu czasu w jakim będą się rozwijały. Niemniej można przyjąć, że ogólny kierunek w jakim zmierzają usługi, a w szczególności obszar na którym będą odgrywać znaczącą rolę w obecnym stuleciu w gospodarce globalnej, jest w przybliżeniu możliwy do przewidzenia. […]

Czytaj dalej ›
stat4u