Tagi: "Adam Czartoryski"

Grzegorz Tokarz: Rosja w rozważaniach Adama Czartoryskiego (okres napoleoński)

Grzegorz Tokarz: Rosja w rozważaniach Adama Czartoryskiego (okres napoleoński)

dr Grzegorz Tokarz W literaturze polskiej pojawiło się szereg publikacji dotyczących działalności Adama Jerzego Czartoryskiego[1]. Szczególnie dużo uwagi poświęcono działalności tego polityka po upadku powstania listopadowego, kiedy to na emigracji próbował prowadzić wśród państw europejskich akcję propagandową, mającą na celu przekonanie ich do sprawy polskiej. Wydaje się jednak, że godnym zainteresowania są poglądy geopolityczne tegoż polityka w okresie napoleońskim, pamiętać […]

Czytaj dalej ›
stat4u