Portal Geopolityka.net udziela honorowych patronatów medialnych inicjatywom non-profit o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzatorskim. W szczególności dla: krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, debat i dyskusji o sprawach międzynarodowych i problematyce bezpieczeństwa. Propozycje (ogólne informacje o inicjatywie) prosimy przesyłać drogą mailową. Po uzyskaniu zgody redakcji na patronat, wymagamy przesłania plików wg poniższej specyfikacji. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane maile.

Podstawowe zasady

1.Specyfikacja plików tekstowych z informacją o wydarzeniu.

Materiały informacyjne proszę przesyłać w pliku tekstowym, w jednym ze wskazanych formatów: *.txt, *.rtf, *.doc , *.odt. W pliku tekstowym powinien znajdować się tylko krótki opis imprezy/wydarzenia przeznaczony do publikacji na portalu. Nie mogą znajdować w nim zaimportowane pliki graficzne (zdjęcia, plakaty, logotypy, itp.). Całość tekstu nie powinna może przekraczać 4000 znaków ze spacjami. Informacja powinna zawierać nazwę organizatora, tytuł przedsięwzięcia, datę i miejsce.

2.Specyfikacja plików graficznych, uzupełniających informację o imprezie/wydarzeniu.

Materiały graficzne prosimy przesyłać w formacie *.jpg, *.bmp, *.tiff, *.psd, *.gif. Rozmiar pliku graficznego nie może przekraczać 5 MB. Wymiary zdjęcia, plakatu, logotypu, itp. nie mogą przekraczać 1024 x 800 lub 800 x 1024 (szerokość x wysokość) w jednym pliku.

3. Specyfikacja plików video dołączonych do informacji o imprezie/wydarzeniu.

Materiały video prosimy przesyłać w formacie MP4. Rozmiar pliku video nie powinien przekraczać 620 x 320 pikseli.

Informacji mogą towarzyszyć maksymalnie 3 pliki graficzne i dwa filmy video zgodne z w/w specyfikacją. Pliki w formacie *.pdf oraz *.cdr nie będą przez nas uwzględniane.

4. Przesłane materiały, które nie spełniają wymagań zawartych w w/w specyfikacji, zostaną odrzucone. Decyzję o przyznaniu patronatu podejmuje redakcja.

 

Logotypy naszego portalu dla partnerów

Print Friendly, PDF & Email
Powrót na górę