“Nowa Geopolityka” to czasopismo naukowe (ISSN 2719-3357), które jest kontynuacją półrocznika “Geopolityka”, wydawanego w latach 2007-2008 w Częstochowie. Ukazuje się obecnie jako półrocznik. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna. “Nowa Geopolityka” poświęcona jest geopolityce i studiom strategicznym. Wszystkie artykuły naukowe publikowane w “NG” podlegają dwóm niezależnym, zewnętrznym, anonimowym recenzjom.

Za publikację w czasopiśmie przysługuje obecnie 5 punktów. Podstawa prawna: § 12 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Redakcja

Redaktor naczelny: Piotr Gil

Sekretarz redakcji: Magdalena Krawczyk

Redaktorzy tematyczni: Bethuel Matsili, Michał Siudak, Mateusz Wiliński, Andrzej Włusek, Andrzej Zapałowski

Redaktorzy językowi: Anna Haida (j. polski), Nicole MacDonald (j. angielski)

Redaktor statystyczny: Łukasz Gacek

Rada Naukowa

Prof. Mark Bassin, [prof. Piotr Eberhardt], prof. Leszek Moczulski, prof. Julian Skrzyp, prof. Mirosław Sułek.

Wydawca/adres redakcji
Polskie Towarzystwo Geostrategiczne
al. Pokoju 1/43, 42-207 Częstochowa
e-mail: redakcja[at]geopolityka.net

Print Friendly, PDF & Email
Powrót na górę