Leszek Sykulski

Leszek Sykulski

Leszek Sykulski – nauczyciel akademicki, doktor nauk o polityce, historyk, oficer rezerwy WP. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wykładał także w Akademii Obrony Narodowej i Akademii Polonijnej w Częstochowie. W 2015 r. prowadził zajęcia jako profesor wizytujący na Uniwersytecie Saint Jerome w Douala (Kamerun).

Pracował jako analityk ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w Kancelarii Prezydenta RP w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego.

Założyciel Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (w latach 2008-2009 i 2012-2014 – prezes zarządu, od 2014 r. – prezes honorowy), kwartalnika "Przegląd Geopolityczny" (w latach 2009-2016 – red. naczelny, obecnie – z-ca red. naczelnego) i portalu Geopolityka.net (red. naczelny). Członek redakcji półrocznika "Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem" i kwartalnika "Geopolitika", wydawanego przez Bułgarskie Towarzystwo Geopolityczne.

Autor i redaktor naukowy jedenastu książek z zakresu geopolityki.

STRONA AUTORSKA 

* * *

Leszek Sykulski – university teacher, Ph.D. in political sciences, historian, reserved officer of the Polish Armed Forces. He gradueted from Jagiellonian University in Cracow, Silesian University in Katowice and National Defence University in Warsaw.

Assistant professor in Department of National Security at the College of Business and Entrepreneurship in Ostrowiec Świętokrzyski. He was  also a lecturer in National Defence University in Warsaw and Polonia University in Częstochowa. In 2015 was a visiting professor in Saint Jerome University in Douala (Cameroon).

He worked as an international security analyst in the Office of the President of Poland during Lech Kaczyński's presidency.

The founder of the Polish Geopolitical Society (in 2008-2009, 2012-2014 – president, now – honorary president), "Geopolitical Review" quarterly (in 2009-2016 – editor-in-chief, now – deputy editor-in-chief) and Geopolityka.net internet portal (editor-in-chief). Editor in Polish "Ante Portas – Security Studies" and Bulgarian "Geopolitika".

Author and scientific editor of eleven books about geopolitics.

 

 

 

Leszek Sykulski

Print Friendly, PDF & Email
Powrót na górę