Geopolityka

Strategia 4.0 dla Rzeczypospolitej

Strategia 4.0 dla Rzeczypospolitej, opracowywana jest przez analityków Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego pod przewodnictwem dra Leszka Sykulskiego. Projekt obejmuje opracowanie profesjonalnej, nowoczesnej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP i Doktryny Bezpieczeństwa Informacyjnego. Strategia 4.0 oparta jest na fundamentach […]