Geopolityka

Michał Siudak: Polsko-ukraińska wojna o pamięć

dr Michał Siudak Jedna z najbardziej popularnych definicji terminu “polityka historyczna” mówi, że “to całość działań, które prowadzą podmioty polityczne (przede wszystkim państwowe), które odnoszą się do promowania pewnej wizji historii”[1]. Wizja ta jest z […]