Geopolityka

Recenzja: Leszek Sykulski, Geopolityka. Skrypt dla początkujących

dr Jacek Janusz Mrozek Recenzja: Leszek Sykulski, Geopolityka. Skrypt dla początkujących, Wydawnictwo Naukowe Grategia, Częstochowa 2014, ss. 152. Pojęcie „geopolityka” coraz częściej towarzyszy debatom poświęconym stosunkom międzynarodowym. Zapowiadany przez Francisa Fukuyamę „koniec historii” miał stać […]

Geopolityka

Michał Siudak: Rosja, Europa i świat w opinii Aleksandra Dugina

dr Michał Siudak Celem poniższego artykułu jest analiza poglądów Aleksandra Dugina dotyczących obecności i roli współczesnej Rosji w globalnej i europejskiej polityce międzynarodowej. Postać i dorobek tej czołowej postaci rosyjskiego życia intelektualnego, dodajmy – blisko […]

English section

Martin Angelovič: Slovak-Ukrainian Part of Schengen Area

Source: "Przegląd Geopolityczny" 2014, vol. 10. Download PDF. dr Martin Angelovič INTRODUCTION Border as a geographical term has been studied for a long time, and there exist a variety of borders as such. Humane geography uses the […]

Geopolityka

Adriana Adamska: Miłość ojczyzny a talent osobisty

dr Adriana Adamska Wstęp We współczesnym języku młodego pokolenia Polaków słowo „patriotyzm” jest słowem rzadkim –  pojęciem nie tyle niemodnym, co narażającym na kpinę i posądzenie o anachronizm. Bynajmniej nie miłość ojczyzny, poza jednostkowymi przypadkami […]

Azja

Adam Gwiazda: Rywalizacja Chin i Japonii w regionie Azji Wschodniej

prof. dr hab. Adam Gwiazda 1. Wprowadzenie W drugiej dekadzie XXI wieku doszło do wyraźnego pogorszenia stosunków politycznych Chin z Japonią, a także Stanów Zjednoczonych z Chinami. Nastąpiło to pomimo utrzymującej się sporej współzależności ekonomicznej pomiędzy […]

Geopolityka

Warto przeczytać: Ryszard Szpyra, Bezpieczeństwo militarne państwa

Warto przeczytać: Ryszard Szpyra, Bezpieczeństwo militarne państwa, AON, Warszawa 2012, ss. 260. Monografia zawiera wyniki dociekań zmierzających do określenia współczesnej koncepcji bezpieczeństwa militarnego. Na jej treści składa się m.in. autorska analiza i synteza rożnych pojmowań […]

Geopolityka

Tortury CIA – raport Senatu USA

Materiały Poniżej można pobrać raport amerykańskiej senackiej komisji ds. wywiadu. Dokument dotyczy programu tzw. wzmocnionych technik przesłuchań (tortur), który CIA prowadziła w tajnych ośrodkach za granicą. Praca nad raportem trwała kilka lat. Senatorowie przeanalizowali kilka […]

Autorski cykl: "Rosyjska geopolityka"

Leszek Sykulski: Aleksander Rado i 7 praw sowieckiej geopolityki

Cykl tematyczny: Rosyjska geopolityka, odc. 17. dr Leszek Sykulski Kilka lat po powstaniu Związku Sowieckiego uprawianie geopolityki, jako autonomicznego obszaru badań naukowych, mającego ugruntowaną pozycję wśród rosyjskich badaczy, zostało zahamowane. Od początku lat trzydziestych do […]

Geopolityka

Warto przeczytać: „Przegląd Geopolityczny” tom 11: 2015

"Przegląd Geopolityczny" Zachęcamy do lektury najnowszego tomu kwartalnika "Przegląd Geopolityczny". Czasopismo jest wydawane przez Instytut Geopolityki od 2009 r.; w ubiegłym roku zostało wpisane na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Poniżej – w otwartym dostępie – do pobrania jest wersja […]

Geopolityka

Sergiusz Wasiuta: Wpływ polityki Partnerstwa Wschodniego na geopolityczną przyszłość Ukrainy

Artykuł pochodzi z kwartalnika „Przegląd Geopolityczny” t. 7: 2014. Pobierz PDF. Poniżej pominięto przypisy. prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta Od zarania dziejów Europa przywiązywała wielką wagę do rozwoju stosunków z Ukrainą. Kraj ten był postrzegany jako jedno […]

Geopolityka

Andrzej Zapałowski: Wobec Ukrainy kierujmy się interesem Polski

Z dr. Andrzejem Zapałowskim, prawnikiem, historykiem, wykładowcą akademickim, ekspertem ds. bezpieczeństwa, prezesem rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, rozmawia Mariusz Kamieniecki.   Z jednej strony ekonomiści alarmują, że bez wsparcia Zachodu Ukrainie grozi bankructwo, z drugiej […]

Geopolityka

Michał Siudak: Polska Realpolitik. Ukraina: rok po Majdanie

dr Michał Siudak Mija właśnie rok od rozpoczęcia protestów na kijowskim majdanie. Warto zadać przy tej okazji pytanie, czy sytuacja polityczna, społeczna i ekonomiczna Ukrainy uległa poprawie? Co zyskali Ukraińcy, przede wszystkim młodzież, która wyszła  […]