Geopolityka

Leszek Sykulski: Na Ukrainie trwa wojna buntownicza

Rozmowa z dr. Leszkiem Sykulskim, prezesem zarządu Instytutu Geopolityki w Częstochowie, redaktorem naczelnym kwartalnika "Przegląd Geopolityczny", założycielem i honorowym prezesem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.    Dr Paweł Gotowiecki: W jakim kierunku zmierza sytuacja na Ukrainie, jakie Pan przewiduje […]

Geopolityka

Wojciech Suszyński: „Kaukaski węzeł gordyjski”. Konflikt o Górski Karabach

Wojciech Suszyński Choć w ostatnim czasie przedmiotem zainteresowania nie tylko polskiej, ale również międzynarodowej opinii publicznej jest przede wszystkim agresywna i w gruncie rzeczy rewizjonistyczna polityka Federacji Rosyjskiej w południowej części Europy Wschodniej, warto zauważyć, […]

Geopolityka

Andrzej Zapałowski: „Nie” dla kultu zbrodniczej ideologii OUN-UPA

Z dr. Andrzejem Zapałowskim, prawnikiem, historykiem, wykładowcą akademickim, ekspertem ds. bezpieczeństwa, prezesem rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, rozmawia Mariusz Kamieniecki Wszystko wskazuje na to, że nielegalny pomnik OUN-UPA w Hruszowicach nieprędko zniknie z krajobrazu. Mniejszość […]

Europa Środkowa

Andrzej Piskozub: My, od Królewskich Prus…

[Septet gdański – odcinek trzeci] prof. dr hab. Andrzej Piskozub Decyzja Państwa Zakonnego, o zatrzymaniu dla siebie Małego Pomorza, po wyparciu z niego Brandenburczyków, rozjuszyła Łokietka, który od tego wydarzenia stał się nieprzejednanym wrogiem Krzyżaków, […]

Geopolityka

Adam Rogala-Lewicki: Ład światowy w ujęciu kosmopolitycznym – studium koncepcji Davida Helda

Pobierz oryginał artykułu w PDF. dr Adam Rogala-Lewicki Modern age David Held[1] jest teoretykiem zmiany politycznej. Jak twierdzi, cechy epoki informacyjnej wpisuje w przestrzeń, nie tyle społeczną, co polityczną (choć ich zakresy na siebie nachodzą). Swoją […]

Europa

Andrzej Piskozub: Region „Małego Pomorza”

[Cykl: Septet gdański  – odcinek drugi] prof. dr hab. Andrzej  Piskozub   Historyk gdański Erich Keyser (1895-1968), rozdział pierwszy swoich Danzigs Geschichte zatytułował: Danzig und Pommerellen. Historycy polscy owo niemieckie Pommerellen dość zgodnie nazywają  Pomorzem […]

Bezpieczeństwo narodowe

Andrzej Zapałowski: Czy Polska powinna być regionalnym mocarstwem?

Pobierz oryginał artykułu w PDF. dr Andrzej Zapałowski Wstęp O geopolityce w jej obecnym ujęciu możemy zasadniczo mówić w nawiązaniu do pierwszych dzieł m.in. Rudolfa Kjellena i Rudolfa Ratzla, czy też Alfleda T. Mahana i Harforda […]

Geopolityka

Kwartalnik „Rurociągi”: List otwarty do ministra Bartłomieja Sienkiewicza

Warszawa, 2014-07-30   KANCELARIA Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 02-591 WARSZAWA, ul. Stefana Batorego 5   LIST OTWARTY Do Pana Ministra Bartłomieja Sienkiewicza   Szanowny Panie Ministrze, czy nie uważa Pan, że wobec rozwoju wydarzeń na Ukrainie i […]

E-booki

Warto przeczytać: „Przegląd Geopolityczny” tom 8: 2014

Zachęcamy do lektury kwartalnika "Przegląd Geopolityczny". Czasopismo jest wydawane przez Instytut Geopolityki od 2009 r.; w ubiegłym roku zostało wpisane na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Poniżej – w otwartym dostępie – do pobrania jest wersja elektroniczna tomu 8., […]

Europa

Warto przeczytać: Grzegorz Baziur – „Między internacjonalizmem a wielkomadziaryzmem…”

Warto przeczytać: Grzegorz Baziur, Między internacjonalizmem a wielkomadziaryzmem. Geopolityka światowej rewolucji a obszar węgiersko-słowacki w latach 1918-1920 w świetle źródeł polskiej proweniencji i polskiej historiografii, Instytut Geopolityki, Częstochowa, ss. 370. Nakładem częstochowskiego Instytutu Geopolityki ukazała […]

Europa

Andrzej Piskozub: Wybrałem Gdańsk

[Cykl: Septet gdański – odcinek pierwszy] prof. dr hab. Andrzej Piskozub Wybrałem Gdańsk? To chyba oczywiste, skoro w mieście tym znajduję się od 55 lat i z Gdańskiem związałem całe moje dorosłe życie. Czy jednak […]

Geopolityka

Jan Stec: Ukraina – „chory człowiek Europy”?

płk rez. Jan Stec Od trzech tygodni mamy do czynienia z kolejną falą konfliktu na Ukrainie. Chodzi z jednej strony o jego totalne umiędzynarodowienie, a z drugiej o wzrost determinacji walczących stron. Bardzo ważnym impulsem […]