Azja

Polityka energetyczna Turkmenistanu

Konrad Gadera Dzięki bogatym zasobom surowców energetycznych, państwa Azji Środkowej mogą w przyszłości stać się liderami w dziedzinie międzynarodowego handlu paliwami kopalnymi. Bogate złoża sprawiają, iż powoli na pozycję regionalnego lidera w kwestii eksportu gazu […]

Geopolityka

Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej

Kamil Gołaś 2 listopada 1993 r. Rada Bezpieczeństwa zaaprobowała doktrynę wojenną, która została wprowadzona w życie dekretem prezydenta. Dokument składa się z trzech podstawowych części: założenia polityczne doktryny wojennej, podstawy wojskowe doktryny wojennej, wojskowo – […]

Geopolityka

Gene Sharp jako ideolog ruchu nonviolent

Michał Szymuś   Historia pamięta dużo różnych bitew, wojen i rewolucji, które wybuchały ze słusznych moralnie pobudek, lub też w sprawach całkiem błahych. Wiele z nich było prowadzonych w sposób niezwykle krwawy, z wykorzystywaniem brutalnych […]

Geopolityka

Geopolityka głodu Jeana Zieglera

Nowość wydawnicza: Jean Ziegler, Geopolityka głodu, Książka i Prasa, Warszawa 2013. W serii Biblioteka Le Monde diplomatique ukaże się polskie wydanie Geopolityki głodu Jeana Zieglera (tytuł oryginału: Destruction massive : Géopolitique de la faim). Oryginał ukazał […]

Geopolityka

Debata o GUAM – podziękowania

Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za udział i aktywną dyskusję wszystkim uczestnikom międzynarodowej debaty pt. "Geopolityczna przyszłość organizacji GUAM", która odbyła się w dniu 21 września br. w siedziebie Fundacji Odysseum w Warszawie. Szczególne podziękowania kierujemy […]