Tagi: "ZSRS"

Międzynarodowa konferencja: Geopolityka radziecka wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej

Międzynarodowa konferencja: Geopolityka radziecka wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej

W imieniu JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego prof. dra hab. Witolda Stankowskiego serdecznie zapraszamy na:   II Międzynarodową konferencję geopolityczną pt.  "O ŚWIATOWĄ REPUBLIKĘ RAD”: IDEOLOGIA I GEOPOLITYKA RADZIECKA WOBEC PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W LATACH 1917-1991 Oświęcim, 6 listopada 2017 r.   Szczegółowa informacja w formacie PDF w wersjach językowych: PL, EN, RU, UA Karty […]

Czytaj dalej ›
Margaretta Mielewczyk: Wpływ Związku Radzieckiego na sytuację Polski w latach osiemdziesiątych XX wieku

Margaretta Mielewczyk: Wpływ Związku Radzieckiego na sytuację Polski w latach osiemdziesiątych XX wieku

Margaretta Mielewczyk  Polska w okresie PRL była w znaczącym stopniu zależna od Związku Radzieckiego, a celem przywódców ZSRR było utrzymywanie kontroli nad państwami satelickimi, choć należy podkreślić, że w Polsce istniała najlepiej zorganizowana opozycja polityczna, antykomunistyczna w całym bloku wschodnim. Szczególnie znaczące dla polskiej transformacji są lata osiemdziesiąte, a zwłaszcza dojście do władzy Michaiła Gorbaczowa, co stanowi istotę niniejszego artykułu. 5 […]

Czytaj dalej ›
Warto przeczytać: Bartosz Gołąbek, Anatomia Runetu

Warto przeczytać: Bartosz Gołąbek, Anatomia Runetu

Warto przeczytać: Bartosz Gołąbek, Anatomia Runetu. Rosyjskojęzyczny Internet jako extra territorium byłego ZSRR, PWSZ im. S.Pigonia, Krosno 2014, ss. 180.   Naszym Czytelnikom polecamy najnowszą książkę dra Bartosza Gołąbka poświęconą rosyjskojęzycznemu Internetowi. Autor – adiunkt w Katedrze Kultury Słowian Wschodnich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, kierownik Zakładu Filologii Rosyjskiej PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, członek redakcji kwartalnika "Przegląd Geopolityczny".   […]

Czytaj dalej ›
Andriej Karbowski: Państwo Związkowe Rosji i Białorusi

Andriej Karbowski: Państwo Związkowe Rosji i Białorusi

dr Andriej Karbowski 8 grudnia 1999 r. prezydenci Rosji i Białorusi złożyli podpisy pod „Umową o utworzeniu Państwa Związkowego Rosji i Białorusi”. Data podpisania umowy nie była przypadkowa: przez osiem lat po porozumieniach białowieskich z 1991 r., stwierdzających „zakończenie istnienia Związku Sowieckiego jako rzeczywistości geopolitycznej”, przywódcy ogłosili „nowy etap w jednoczeniu narodów dwóch krajów w demokratyczne państwo prawa”. Integracja białorusko-rosyjska […]

Czytaj dalej ›
Konspiracyjna działalność Instytutu Europy Środkowej na rzecz stworzenia bloku Międzymorza

Konspiracyjna działalność Instytutu Europy Środkowej na rzecz stworzenia bloku Międzymorza

Marek Hańderek Idea stworzenia bloku państw środkowoeuropejskich – w wariancie minimum obejmującego kraje między Bałtykiem a Morzem Czarnym zaś w najbardziej pożądanym zamkniętego w trójkącie A. B. C (Adriatyk, Bałtyk, Czarne) – żywa w wielu środowiskach politycznych II Rzeczypospolitej – nie umarła wraz ze zniszczeniem państwa polskiego we wrześniu 1939 r. Tragiczny los Polski oraz innych państw regionu środkowoeuropejskiego utwierdził […]

Czytaj dalej ›
stat4u