Tagi: "ZSRR"

Leszek Sykulski: Czy po rozpadzie ZSRR zapanowała w Rosji próżnia ideologiczna? [Wideo]

Leszek Sykulski: Czy po rozpadzie ZSRR zapanowała w Rosji próżnia ideologiczna? [Wideo]

Dr Leszek Sykulski w kolejnym odcinku "Geopolityki" omawia rosyjską tożsamość strategiczną po upadku ZSRR. Zachęcamy do obejrzenia i subskrypcji kanału.  

Czytaj dalej ›
Jarosław Mikołajec: Peryferyjne zjawiska gospodarcze a ewoluujący system światowy. Archipelag Gułag i północno-amerykańskie gorączki złota

Jarosław Mikołajec: Peryferyjne zjawiska gospodarcze a ewoluujący system światowy. Archipelag Gułag i północno-amerykańskie gorączki złota

Pierwodruk: "Przegląd Geopolityczny" 2014, tom 9. Pobierz PDF. dr Jarosław Mikołajec Analizując problem geograficznego uwarunkowania wielkich procesów migracyjnych, z których większość ma podłoże ekonomiczne, można natrafić na przypadki podobnego kierunku ekspansji, niezależnie od motywów, czyli charakteru tego, co demografia nazywa czynnikami „wypychającymi” (push effect) i „przyciągającymi” (pull effect). Do połowy XX wieku zazwyczaj przebiegał on z centrum cywilizacyjnego na peryferie. Oba […]

Czytaj dalej ›
Margaretta Mielewczyk: Wpływ Związku Radzieckiego na sytuację Polski w latach osiemdziesiątych XX wieku

Margaretta Mielewczyk: Wpływ Związku Radzieckiego na sytuację Polski w latach osiemdziesiątych XX wieku

Margaretta Mielewczyk  Polska w okresie PRL była w znaczącym stopniu zależna od Związku Radzieckiego, a celem przywódców ZSRR było utrzymywanie kontroli nad państwami satelickimi, choć należy podkreślić, że w Polsce istniała najlepiej zorganizowana opozycja polityczna, antykomunistyczna w całym bloku wschodnim. Szczególnie znaczące dla polskiej transformacji są lata osiemdziesiąte, a zwłaszcza dojście do władzy Michaiła Gorbaczowa, co stanowi istotę niniejszego artykułu. 5 […]

Czytaj dalej ›
Warto przeczytać: Bartosz Gołąbek, Anatomia Runetu

Warto przeczytać: Bartosz Gołąbek, Anatomia Runetu

Warto przeczytać: Bartosz Gołąbek, Anatomia Runetu. Rosyjskojęzyczny Internet jako extra territorium byłego ZSRR, PWSZ im. S.Pigonia, Krosno 2014, ss. 180.   Naszym Czytelnikom polecamy najnowszą książkę dra Bartosza Gołąbka poświęconą rosyjskojęzycznemu Internetowi. Autor – adiunkt w Katedrze Kultury Słowian Wschodnich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, kierownik Zakładu Filologii Rosyjskiej PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, członek redakcji kwartalnika "Przegląd Geopolityczny".   […]

Czytaj dalej ›
Pierre Verluise: Soviet and Putin’s Strategy

Pierre Verluise: Soviet and Putin’s Strategy

dr. Pierre Verluise, Diploweb.com Do post-Soviet Russia’s designs for the European Union carry legacies of the strategies of the former Soviet Union? The Union of Soviet Socialist Republics (USSR) – spanning an immense 22 million km² (nearly 8½ million sq. miles) – has been history since December 8 1991. The Russian Federation covers a “mere” 17 million km² (over 6.5 […]

Czytaj dalej ›
stat4u