Tagi: "Zbigniew Lach"

Zbigniew Lach: Analiza poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego i potęgi państw Europy Środkowo-Wschodniej

Zbigniew Lach: Analiza poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego i potęgi państw Europy Środkowo-Wschodniej

Pierwodruk: "Przegląd Geopolityczny" 2014, tom 9. Pobierz PDF.   dr inż. Zbigniew Lach Wprowadzenie W wyniku rozwoju i zmian sytuacji geopolitycznej w Europie[2], po okresie rozpadu świata dwubiegunowego, powstała w strefie buforowej między Wschodem a Zachodem grupa państw, które nazywane są państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Państwa te budują swoją tożsamość narodową, umacniają suwerenność, opierają się w większości o demokratyczne zasady swojego funkcjonowania. […]

Czytaj dalej ›
Zbigniew Lach: Polska geopolityka w wymiarze subregionalnym

Zbigniew Lach: Polska geopolityka w wymiarze subregionalnym

Pierwodruk: "Przegląd Geopolityczny" 2014, tom 7. Pobierz PDF. płk rez. dr inż. Zbigniew Lach Wprowadzenie Według R. Kagana pierwsze lata po zakończeniu zimnej wojny dały posmak nowego międzynarodowego ładu w którym cyt. państwa narodowe rozwijają się, współpracując ze sobą, konflikty ideologiczne się rozpływają, kultury mieszają, rozkwita wolny handel i komunikacja, a więc globalizacja z jej pozytywnymi aspektami. Współczesny demokratyczny świat […]

Czytaj dalej ›
Zbigniew Lach: Geopolityczne aspekty kształtowania przestrzeni bezpieczeństwa państwa

Zbigniew Lach: Geopolityczne aspekty kształtowania przestrzeni bezpieczeństwa państwa

płk rez. dr inż. Zbigniew Lach Państwo, jako suwerenny, terytorialny twór działający na rzecz politycznych, gospodarczych, społecznych i obronnych interesów mieszkańców, kształtuje swoją przestrzeń bezpieczeństwa, którą bezpośrednio stanowi zarówno jego własne terytorium[1] (lądowe, morskie, powietrzne), jak i inne definiowane przestrzenie, określane jako obszary: działania, wpływów, zainteresowania, odpowiedzialności czy teatry operacji oraz wojny. Przestrzenie te konceptualizowane są w kontekście przynależności danego […]

Czytaj dalej ›
stat4u