Tagi: "Wspólnota Niepodległych Państw"

Kamil Gołaś: Polityka Rosji wobec „zachodniej flanki WNP” – Ukraina

Kamil Gołaś: Polityka Rosji wobec „zachodniej flanki WNP” – Ukraina

Kamil Gołaś Obszar ten, na który składają się Ukraina, Białoruś i Mołdawia, ma szczególne znaczenie dla Rosji. Jest to część tzw. pasa czarnomorsko – bałtyckiego, która z jednej strony oddziela Federację od państw NATO i Unii Europejskiej, a z drugiej stanowi główny szlak transportowy między Rosją a resztą Europy. Nie da się więc przecenić znaczenia relacji Moskwy z tymi państwami […]

Czytaj dalej ›
Kamil Gołaś: Powstanie i działalność Wspólnoty Niepodległych Państw

Kamil Gołaś: Powstanie i działalność Wspólnoty Niepodległych Państw

Kamil Gołaś Porozumienie o powstaniu WNP podpisali 8 grudnia 1991 r. w Puszczy Białowieskiej, Jelcyn, Szuszkiewicz oraz Krawczuk. Wydaje się, że porozumienie to było z początku bardzo improwizowane. Świadczyć o tym może choćby nieobecność na tym spotkaniu przywódcy największego państwa Azji Środkowej Narsułtana Nazarbajewa. Prawdopodobnie Jelcyn nalegał na tak szybkie spotkanie, aby wspólnie z nowo powstałymi państwami wywrzeć większy wpływ […]

Czytaj dalej ›
stat4u