Tagi: "WNP"

Kamil Gołaś: Polityka Rosji wobec Mołdawii

Kamil Gołaś: Polityka Rosji wobec Mołdawii

Kamil Gołaś Relacje Rosji i Mołdawii są istotne w aspekcie problemu Naddniestrza. Konflikt między separatystami a siłami rządowymi rozpoczął się jeszcze przed ogłoszeniem niepodległości Mołdawii w grudniu 1991 r. Ale walki na większą skalę rozpoczęły się po tym wydarzeniu, kiedy nowo powstałe państwo było w stanie wysłać siły zbrojne przeciwko bojówkom naddniestrzańskim. Walki przybrały na sile w marcu 1992 r. […]

Czytaj dalej ›
Kamil Gołaś: Białoruś w polityce Federacji Rosyjskiej

Kamil Gołaś: Białoruś w polityce Federacji Rosyjskiej

Kamil Gołaś Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka uchwaliła Deklarację o suwerenności 27 lipca 1990 r. Niepodległość proklamowała 25 sierpnia 1991 r.[1] W początkowym okresie Rosja nie interesowała się nadmiernie sytuacją na Białorusi, jak pamiętamy zajęta była stosunkami z Zachodem. Białoruś również nie inicjowała specjalnych relacji co było zgodne z początkową koncepcją państwa neutralnego i bezatomowego. Innym faktem ukazującym chęć zachowania neutralności […]

Czytaj dalej ›
Kamil Gołaś: Ewolucja polityki Rosji wobec WNP

Kamil Gołaś: Ewolucja polityki Rosji wobec WNP

Kamil Gołaś Obszar Wspólnoty Niepodległych Państw od początku istnienia Federacji Rosyjskiej był określany jako „bliska zagranica”. Pojęcie to powstało już w 1992 r. i obrazowało jak ważne miejsce zajmuje w polityce zagranicznej ta strefa. Oznaczało ono, że Rosja przykłada inną miarę do państw poradzieckich niż do „dalekiej zagranicy”. „Bliską zagranicę” uznano za obszar specjalnych interesów Rosji, co było rozumiane przez […]

Czytaj dalej ›
Kamil Gołaś: Mechanizm bezpieczeństwa WNP

Kamil Gołaś: Mechanizm bezpieczeństwa WNP

Kamil Gołaś Podstawę systemu bezpieczeństwa zbiorowego na obszarze WNP miał tworzyć tzw. traktat taszkencki, czyli Układ o bezpieczeństwie zbiorowym państw stron WNP. Został on podpisany w Taszkencie 15 maja 1992 r. przez Armenię, Kazachstan, Kirgistan, Rosję, Tadżykistan i Uzbekistan. Układ wszedł w życie 20 kwietnia 1994 r.[1] Obowiązywanie traktatu przewidziano na sześć lat. W styczniu 1993 r. do Układu przystąpiły […]

Czytaj dalej ›
Kamil Gołaś: Polityka Rosji wobec „zachodniej flanki WNP” – Ukraina

Kamil Gołaś: Polityka Rosji wobec „zachodniej flanki WNP” – Ukraina

Kamil Gołaś Obszar ten, na który składają się Ukraina, Białoruś i Mołdawia, ma szczególne znaczenie dla Rosji. Jest to część tzw. pasa czarnomorsko – bałtyckiego, która z jednej strony oddziela Federację od państw NATO i Unii Europejskiej, a z drugiej stanowi główny szlak transportowy między Rosją a resztą Europy. Nie da się więc przecenić znaczenia relacji Moskwy z tymi państwami […]

Czytaj dalej ›
stat4u